maandag 11 juni 2012

Den Blok...

De eerste keer dat ik het over ‘den blok’ sprak zat ik eigenlijk in het derde middelbaar. De jaren ervoor deed ik eigenlijk niet zo heel veel voor school. Mijn ma is een schat van een vrouw maar die heeft ons nooit geforceerd en vertrouwde ons (alléé toch wat de school betrof). In het 3de middelbaar begon de hoeveelheid materiaal die in ons kopke moest zitten toch wat op te lopen, waardoor het nodig was toch op voorhand al eens een boek open te doen.
Ik vind dat dat nu echt zo wordt opgeblazen allemaal.. Mijn zoon is nu 8 jaar en zit in het derde leerjaar. Vorige donderdag kregen we een overzicht van de toetsenweek + een bundel met oefeningen + een hele lijst met websites waar je oefeningen kan downloaden, enz enz  … en op het einde een kort zinnetje… ‘deze oefeningen zijn niet verplicht, maar het is aangeraden ze toch te maken’. Ja, wat doe je dan als goede ouder? Ook al weet je dat de kind de zaken onder knie heeft, toch wil je niet tekortschieten en onderdoen voor de anderen en ga je mee in flow van ‘den blok’.
Onder lichte dwang dus heb ik voor mijn manneken een schema opgemaakt zodat hij alles eens heeft doorgenomen en geoefend en op die manier goed kan starten. Maar het is echt met een dubbel gevoel. Ik vraag me af of al dat ‘geoefen’ niet het omgekeerde effect zal hebben. We zullen zien eind juni..

1 opmerking: